B2B IT-Partner är en riktig trotjänare bland it-återförsäljarna. Sedan bolaget drogs igång 2004 har det varit tydligt att strategin varit att skynda långsamt. Och försiktigheten lönar sig. Bortsett från de fyra första staplande månaderna, september-december 2004, har bolaget hela tiden lämnat varje räkenskapsår med ett positivt resultat.

Under fjolåret blev det dock ett abrupt avbrott i skynda långsamt-strategin. Då tog nämligen helårsomsättningen ett plötsligt 64-procentigt glädjeskutt.

Omsättningen under 2015 landade på 539 miljoner, att jämföra med 2014 års 329 miljoner. Lönsamheten ökade också. Resultatet för 2015 blev 23 miljoner kronor, en siffra som var 7 miljoner året före.

En av orsakerna till lyftet är att bolaget har fått bra utdelning på sitt arbete mot offentlig sektor.

– Det är en av förklaringarna. En annan är att det har gått bra för vår infrastrukturaffär, och det har även gått bra med mer generella tjänster runt klienter, säger vd Jonas Danielsson.

Tillväxten inom offentlig sektor är en viktig delförklaring. Majoriteten av den offentliga omsättningen kommer från det nuvarande klientavtalet, som har gällt i fyra år. Och B2B:s utfall har varit mycket bra för att vara en relativt ny aktör i sammanhanget.

– Vi kom från noll där, men gjorde en strategisk satsning på det för fyra år sedan då vi tillsatte en grupp som ska jobba fokuserat med det, säger Jonas Danielsson och lyfter fram sin offentlig sektor-chef Andreas Granath som en nyckelspelare.

Hur mycket har ni omsatt på klientavtalet?
– Vi är väldigt nöjda med det utfall vi har haft under de senaste fyra åren, och jag skulle gissa att vi gjorde runt 100 miljoner förra året.

Och de offentliga framgångarna har fortsatt. I det nya klientavtalet från Kammarkollegiet, som just nu är under överprövning, var det bara B2B IT-Partner, Atea och Misco som fanns med som vinnare i alla fyra delarna.

En effekt av tillväxten är att bolaget numera har flyttat. Men även i den delen håller man sig till den försiktiga strategin. För man kan knappast anklaga bolaget för att ta ut svängarna när man flyttar en bit längre bort på gatan i Solna Business Park, från port nummer 8 till nummer 10. Idag rymmer lokalerna 52 anställda, att jämföra med fjolårets 40.

– Vi har vuxit ur de gamla lokalerna, dels eftersom vi har vuxit i antalet anställda, men det beror också på att infrastrukturdelen har vuxit mycket. Det är mycket som mellanlandar hos oss när vi gör de affärerna, säger marknadschefen Johnas Hartman.

Även om B2B IT-Partner i dag gör affärer över hela landet har man blivit Stockholm troget genom alla år, och några lokalkontor i exempelvis Göteborg eller Malmö verkar inte vara aktuellt.

– Nej, vi har inga sådana planer. Vi har inte sett något behov av att ha kontor på något annat ställe. Det har fungerat bra att ta hand om kunderna härifrån, konstaterar Johnas Hartman.

Årets utmaning blir att hålla sig kvar på rekordnivån, men Jonas Danielsson är realist och utesluter inte att omsättningen möjligen kan backa något.

– Om vi tittar på hur det har börjat ser det bra ut. Det ligger ungefär i nivå med förra året. Men folk köper mer funktionstjänster idag, och när kunden går över till det kommer omsättningen att minska. Men resultatet ska ligga kvar och förhoppningsvis öka med tiden, säger han.

Var tror du att ni landar omsättningsmässigt när året är slut?
– Jag skulle gissa runt 500 miljoner.

Och det rustas så klart för fullt för att växla upp ytterligare. Bland annat har man tagit en ny säljchef, ett uppdrag som fram till januari legat på marknadschef Hartman. Den nya säljchefen Daniel Grahn drev tidigare Exait i Stockholm, och har nu hämtats in från Atea, som köpte Exait 2013.

Och till hösten ska man även sjösätta ett nytt affärsområde, då man ska börja sälja print.

– Ja, det är dags att dra igång det nu och täppa till det hålet i vårt erbjudande, säger Jonas Danielsson, som räknar med att det drar igång i augusti.

Och hans svar på frågan hur stor B2B-styrkan, inklusive printsatsningen, ska bli under året är på sätt och vis symtomatisk för bolaget.

– Vi vill hitta rätt personer. Det är det viktiga. Det har aldrig varit ett självändamål att rekrytera, utan grunden är at vi ska växa organiskt och med lönsamhet.