I maj skrev vi om hur den taiwanesiska nätverksleverantören D-Link väljer att centralisera sin europeiska verksamhet, med följden att Norden-vd Mats Brager fick gå.

Men han är långt ifrån ensam om att få lämna D-Link i Sverige. Den nordiska styrkan har halverats, och inte minst slår det mot det service- och supportcenter som har funnits i Haparanda.

– Vi strömlinjeformar hela vår organisation i Europa, inte bara i Sverige. Jag var tidigare ansvarig för Centraleuropa. Nu får jag två regioner, säger Thomas von Baross, som numera basar över ena halvan av det som D-Link ser som Europa.

För hans del innebär det 15 länder, som innefattar centrala och östra Europa samt Norden.

Det nordiska huvudkontoret finns dock kvar i Bromma där även Norge ch Danmark servas som tidigare. Under sig i den nordiska organisationen har Thomas von Baross tre säljchefer – en för konsument, en för företag och operatörer samt en för distributörer – som samtliga rapporterar till honom.

Men det är en decimerad skara hos nordiska D-Link, som i dag består av tolv personer. I december 2015, vid senaste årsbokslutet, hade det svenska bolaget, D-Link AB, 35 anställda.

– Den siffran inkluderade Benelux också. Nu är det ungefär hälften kvar, säger Thomas von Baross, som dock gärna vill utmåla Sverige som en fortsatt viktig marknad.

– Skandinavien är vårt fokus, och Sverige är den största och viktigaste marknaden.

Men den allra största delen av den nordiska nedskärningen slår alltså mot Haparanda, där 15 anställda berörs när bolaget bommar igen sin nordliga serviceverksamhet. Thomas von Baross säger att det har funnits tre sådana centra i hans region, och att man nu väljer att behålla de två som finns i tyska Eschborn och i Warszawa.

– Behöver vi tre kompletta team? Nej. Problemet med Haparanda var att det var alldeles för långt ifrån vår verksamhet, säger han och berättar gärna om hur lång tid det tog när han själv reste dit.

– Vi har en historik där det etablerades för länge sedan. Det har främst varit en telefonsupport, men vi vill att man ska kunna träffa kunder också, och då ligger det för långt bort.

Men den främsta orsaken till att D-Link nu kapar rejält i Norden och Europa är inte att Haparanda ligger långt bort, utan att D-Links produkter inte är lika heta på marknaden längre. Tvärtom är man långt från de gladaste dagarna i Sverige.

– Vi har varit starkare i regionen förut. Vi hade en 70-procentig marknadsandel på trådlösa produkter för många år sedan. Men det sker hela tiden förändringar i marknaden med nya spelare som kommer in, så vi måste hela tiden se till att vi har rätt bemanning och rätt produkter.