Det var muntra miner och två förväntansfulla operatörer när det nya brudparet idag kallade till pressträff på Slottsbacken.

Tele2:s koncernchef Allison Kirkby var ”absolutely delighted” över att berätta hur ”highly complementary” Tele2 och TDC Sverige är. Hon konstaterade också att Tele2 nu får en tydlig nummer två-position på den svenska marknaden, och att förvärvet av TDC är ett viktigt steg för att ta upp kampen mot Telia.

– Det här ger oss möjligheten att växa på det som är vår viktigaste del i Sverige, ett område där vi har haft ambitionen att växa under flera år, sade hon och benämnde i nästa andetag TDC som en Sveriges främsta leverantörer inom b2b.

Och visst kompletterar bolagen varandra väl, sett ur ett marknadsperspektiv. Medan Tele2 haft sin styrka inom konsumentmarknaden och mindre företag är det stora företag och offentlig sektor som har varit TDC:s främsta spelplan. Och det var tydligt att den perfekta marknadspassformen hos sin nya partner var något som de båda Sverige-vd:arna gärna lyfte fram.

Läs också: Storaffären klar idag – Tele2 köper svenska TDC

– Jag tror att bolagen passar väldigt bra ihop och att vi kan skapa en bra organisation och plattform för att jobba med digitaliseringen i morgondagens företagsmarknad och inom offentlig sektor, säger TDC:s vd Erik Heilborn.

Men samtidigt är det två ganska olika kulturer som ska slås ihop, och det finns nog utrymme för en och annan kulturkrock under resans gång. Men den farhågan verkar i alla fall inte oroa Tele2-vd:n Samuel Skott just i dag.

– Det upplever jag inte. En vilja att utmana, men att ha driv, finns på båda håll. Det vikiga är att vara nära kunden och den viljan upplever jag att den finns starkt hos båda.

Samuel Skott är tydlig med att TDC-pusselbiten är en väsentlig del för att Tele2 ska kunna utmana Telia på allvar, inte minst när det gäller stora företag och inom offentlig sektor.

– För att vara riktigt, riktigt närvarande i det segmentet krävs det att vi klarar av att täcka en helhet. Det finns ingenting vi saknar efter den här affären. Den basen och bådas kundfokus borgar för en framgångsrik resa framåt, säger han.

Att det är Telia som är den stundande huvudkonkurrenten är tydligt, men operatörsjätten verkar inte stå högst upp på listan över favoritsamtalsämnen.

– Det handlar inte bara om att ta kampen mot Telia. Vi vinner gärna mot dem, det ska vi inte sticka under stol med. Men vi drivs av att leverera rätt lösning till våra kunder, och där kan vi gemensamt jobba med helheten, säger Samuel Skott.

– Det finns inget egensyfte i att konkurrera med Telia. Vi blir en tydlig nummer två, och vi vill skapa något som är både stort och snabbt, och det tror jag vi känner oasvett om vi levererar till mindre företag eller till stora företag eller offentlig sektor, konstaterar Erik Heilborn.

Affären beräknas vara helt klar till fjärde kvartalet. Som alla avtal av den här omfattningen kräver det först ett godkännande av berörda konkurrensmyndigheter. Men förutsatt att det går igenom är det en rejäl apparat att slå ihop de båda bolagen. Drygt 800 anställda på TDC ska framöver verka med cirka 1 600 på svenska Tele2.

Under pressträffen var det så klart också mycket tal om olika synergier. Det är så klart något som också kommer att hända på personalsidan, där det kommer att uppstå ett antal dubbla roller när bolagen ska slås ihop.

– Det är för tidigt att säga något om det. Integrationsarbetet börjar nu. Det är självklart att det uppstår dubbleringar. Men det är inte överlappen som är det stora, det är ickeöverlappen som är i fokus för oss. Vi avser att bygga det bästa teamet från båda världar, säger Samuel Skott.

Han klev in som Sverige-vd i april efter att ha varit hos operatören i elva år, och även om det är långt kvar är det klart att det blir han som leder det sammanslagna svenska bolaget. Vad Erik Heilborn ska göra då återstår att se.

– Under konkurrensprövningsperioden är jag vd på TDC Sverige som vanligt. Efter det får vi återkomma till vilka roller det blir, säger han.

Läs också: Svenska it-köpare allt nöjdare – men de sämsta leverantörerna blir sämre och sämre

Frågan om var det nya bolaget ska sitta geografiskt får också vänta på ett svar. Men det troligaste blir väl att TDC lämnar Häggvik och flyttar in hos Tele2 i Kista.

– Självklart är den långsiktiga ambitionen att oavsett var vi sitter ska vi jobba tillsammans, säger Samuel Skott.

Vissa besked går dock att lämna, och ett sådant är att varumärket TDC lever på lånad tid i Sverige. Att det nya bolaget kommer verka under namnet Tele2 är så klart ingen överraskning.

– Under konkurrensprövningsperioden drivs TDC Sverige vidare som vanligt, men vi tror att det kommer att gå ganska snabbt. Och över tid så kommer inte varumärket TDC vara kvar i Sverige, säger Erik Heilborn, som dock vill framhäva att det kommer att ske ett fortsatt samarbete med Köpenhamn och TDC-koncernen.

– Vi planerar för ett fortsatt industriellt samarbete på företagssidan, så TDC-koncernen kommer att fortsätta vara stark i Norden. För många av våra kunder är det viktigt att kunna jobba nordiskt.