Tele2.s köp av TDC väcker en del oro ute bland kunderna, inte minst hos TDC:s mobilkunder. Vid årsskiftet bytte TDC Mobile nät som virtuell operatör, från Tele2 till Telia.

Frågetecknen gäller framför allt om TDC:s mobilkunder nu kommer att återföras till Tele2-nätet.

Många av dessa kunder har valt TDC Mobile utifrån det faktum att man på ett enklare och billigare sätt har kunnat använda Telias nät, framför allt med syftet att få bättre täckning i mer glesbefolkade delar av landet.

Läs också: Telenor om TDC-affären: Vi ska passa på när de vänder sig inåt

Som så många andra konkreta frågor kommer det slutgiltiga svaret att lämas först i slutet av året. Affären beräknas vara helt slutförd under fjärde kvartalet.

I dagsläget, och på kort sikt, blir det i alla fall ingen större skillnad.

– Vad gäller samarbete under konkurrensprövningsperioden följer vi konkurrensmyndighetens regler vad gäller samarbete och marknadspåverkan. Det är grunden. Många frågor kommer därför att vänta tills affären är slutförd, säger Niclas Karnhill, pr-ansvarig på TDC, som dock gärna betonar vikten av att ha liknande erbjudanden även framöver.

Läs också: Storaffären klar idag – Tele2 köper svenska TDC

– En sak kan vi lova redan i dag. En fortsatt konkurrenskraftig täckning i mobilnätet, och ett av marknadens bästa mobila totalerbjudande, även i morgon.