Addnode köper Stamford

Konsultkoncernen Addnode fortsätter växa antalet bolag i koncernen. Den här gången är det systemleverantören Stamford som köps upp för att ge Addnode mer närvaro i detaljhandels- och fastighetssektorn. Bolaget omsatte 31 miljoner kronor under 2015 med en rörelsemarginal på 19 procent. Nyförvärvet slås ihop med Addnodes dotterbolag Prosilia, och den sammanslagna verksamheten kommer att bedrivas under namnet Stamford. Vd för den sammanslagna verksamheten blir Prosilias Andrea Kösa och Stamfords nuvarande vd Conny Rexed blir vice vd med ansvar för försäljning.

– Det finns stora utvecklingsmöjligheter i den nya verksamheten, både inom teknik- och branschområden. Genom förvärvet stärker vi vårt erbjudande till våra befintliga kunder samtidigt som vi öppnar upp för nya spännande affärsmöjligheter, säger Andreas Wikholm, affärsområdeschef för Addnode Group Process Management.

Zetadisplay köper norsk kollega för 75 miljoner

Digitala skyltningsföretaget Zetadisplay köper sin norska kollega Pronto TV. Under 2015 omsatte Pronto TV cirka 50,7 miljoner norska kronor, med ett rörelseresultat på 8,6 miljoner norska kronor.

Köpeskillingen uppgår till 75 miljoner norska kronor samt en resultatbaserad tilläggsköpeskilling som kan uppgå till maximalt 25 miljoner norska kronor och som betalas ut under början av 2018. Förvärvet ska finansieras genom en riktad emission.

Alltele köper upp konkursade butiker

Alltele testar nytt i form av att öppna butiker. Detta sker genom ett avtal med konkursförvaltaren för Phone Family, om att köpa konkursboets verksamhet. Totalt handlar det om sju butiker och prislappen ligger på en halv miljon kronor, och utöver detta kan en tilläggsköpeskilling om ytterligare 0,5 miljoner kronor komma att utgå.

Alltele beskriver förvärvet som ”ett tillfälle att pröva en för bolaget helt ny säljkanal. Den förvärvade verksamheten kommer att läggas i ett nystartat bolag och butikerna kommer att namnändras till Alltele”.

Clavister köper id-hantering

Svenska Clavister köper resterande 69,9 procent av svenska säkerhetskollegan Phenix ID för 64 miljoner kronor. Tidigare i år köptes 30,1 procent av bolaget. Det som Clavister främst vill åt är Phenix ID:s produkter inom identitetshantering, ett område som förväntas bli extra hett när marknaden för internet of things tar fart. Köpet ska enligt planen betalas genom en apportemission och är villkorat av att en extra bolagsstämma godkänner styrelsen att besluta om apportemissionen.

– Både Clavister och Phenix ID har betydande styrkor och har utmärkt sig inom sina respektive marknader. Samarbetet kommer att gynna våra kunder och vår försäljning både på medellång och lång sikt. Genom förvärvet kommer vi bättre kunna utnyttja synergier och introducera önskade lösningar på marknaden, säger Clavisters vd Jim Carlsson.

HiQ handlar finska utvecklarapor

HiQ köper finska design- och utvecklarbolaget Great Apes. Det Helsingforsbaserade bolaget har 15 specialister inom områden som konceptutveckling, service design och UX. Bland bolagets kunder finns bolag som Fazer, Finnair, MTV, Microsoft, Nissan, Nordea, Nokia, och Rovio.

– Det här förvärvet är en utmärkt utökning av vårt nuvarande expertteam inom det digitala området. Det här gör att vi kan lösa våra kunders utmaningar ännu snabbare, hela vägen från idé till förverkligande och inom hela kedjan av människa, teknik och affär, säger HiQ:s vd Lars Stugemo.

Kommunal dubbel för Caperio

Caperio har tagit hem två kommunala upphandlingar i veckan. Det ena handlar om att förse Karlskrona kommun med datorer, plattor, skärmar och produktnära tjänster. Finansiering samt återtag av produkter ingår också i uppdraget. Avtalet är tecknat på tre plus ett år och den totala volymen uppskattas till ca 10 miljoner kronor per år.

– Ett viktigt avtal i sydregionen. Jag ser fram emot att följa såväl avtalet med Karlskrona kommun som den tillväxt vi just nu ser i regionen, säger vd Tomas Wanselius.

Under hösten ska Caperio dessutom förse eleverna i Motalas grundskolor med cirka 2 000 Ipads. Där ingår även att utbilda elever, pedagoger och skolledare i de digitala verktygen. Det avtalet gäller till 2020 och omsätter under första året cirka 10 miljoner kronor.

– Vi ser mycket fram emot samarbetet med Motala kommun, en av de första mer omfattande satsningarna i regionen, där de tydligt lyft fram vikten av kompetensutveckling kopplat till digitaliseringen, säger Jonas Hammargren, affärsområdeschef Caperio Skolpartner.

Evry bygger ut avtal

Konsultbolaget Evry har tecknat ett nytt femårsavtal med Byggmax. Det nya avtalet omfattar applikatorisk drift samt hosting av Byggmax it-miljö. En viktig del är ett helhetsansvar för applikationsdriften av IFS Applications samt tillhörande delsystem. Avtalet har ett initialt ordervärde om cirka 20 miljoner kronor och innebär att ett mångårigt, nära samarbete nu förlängs och utvecklas ytterligare.

– Byggmax är i en tillväxtfas där vi för att skapa nya affärsmöjligheter behöver en duktig partner som stöd till vår egen it-avdelning. Evry har återigen visat sig ha de egenskaper vi söker och kompletterar det med ett bra erbjudande, säger Erik Börjesson it-chef på Byggmax.

Tele2 säkrar upp med iot-bolag

Tele2 IOT köper svenska företaget Kombridge, som sedan 2010 har erbjudit tjänster inom säkerhet, hantering av uppkopplade enheter och applikationer inom sakernas internet. För Tele2 IOT innebär det att man stärker sig på säkerhetssidan med produkten Kombridge Connect. Kombridges nuvarande kundbas, produktportfölj samt deras sex anställda ingår så klart också i affären.

– Vi är mycket glada över att välkomna Kombridgeteamet till Tele2 IOT-familjen. Företagen har haft ett nära samarbete under en lång tid. Vi känner därför varandra väl och är övertygade om att kombinationen av våra två organisationer kommer att göra oss till en ännu starkare global iot-spelare som skapar stort värde för våra kunder och partners, säger Rami Avidan, vd på Tele2 IOT.

Här öppnar Elgiganten nytt

Elgiganten fortsätter att inviga nya butiker. Den här gången är det i Motala och Värnamo där portarna slogs upp igår för två Elgiganten Phone House-butiker som öppnas, det vill säga butiker med centralt läge och med mobilen i fokus. Efter gårdagens invigningar har Elgiganten 159 butiker över hela Sverige. Men etableringsvågen ska fotsätta. Kedjan räknar med att ha närmare 185 butiker inom ett år.

– Vi har en positiv utveckling och fortsätter etablera ytterligare butiker i stadskärnorna för att bli ännu mer lättillgängliga för våra kunder. Tillgänglighet och flexibilitet är viktigt för kunderna. Med fler butiker i shoppingcenter, gallerior och citykärnor kommer vi närmare kunderna och kan öka servicegraden ytterligare, säger vd Niclas Eriksson.