Pc-jättar får upp ögonen för Tobii

Svenska ögonstyrningsföretaget Tobii börjar få napp hos pc-jättarna. Taiwanesiska Acer har enligt Tobii tecknat en initial order på ögonstyrningsplattformar av modellen IS4. Innebörden tros bli att Acer kommer att integrera Tobiis teknik för ögonstyrning i kommande datorspelsprodukter.

"Det finns inga bindande volymåtaganden men ordervärdet över tidsperioden uppskattas till mellan 7 och 15 miljoner kronor", skriver Tobii i ett pressmeddelande.

Tobii ska också ha inlett ett samarbete med Alienware, som är Dells varumärke för speldatorer.

Kommunal sextett skolar in IST

IST har tagit hem en upphandling där sex kommuner har gått samman för att köpa in en lösning för skoladministration. Kommunsextetten utgörs av Boxholm, Kinda, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög och de har genom sitt kommunalförbund ITSAM tecknat ett avtal med IST.

Det nya systemet ska införas successivt där IST Förskola är först ut. Detta införs i alla sex kommunerna under 2016, sedan följer övriga verksamheter i åldersordning – grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Under 2017 tas IST Skola i drift och lösningen i sin helhet ska vara på plats under 2018.

– Det är inte bara ekonomiska fördelar för våra medlemskommuner utan också en trygghet att få vara med och forma och ställa krav i ett tidigt skede, framhåller Susanne Korduner, förbundsdirektör, kommunalförbundet ITSAM.

Läs också: Investeringar i VR och mobilt kostar för Tobii

Byter nätverket på Bolagsverket

IT-Total har fått utökat uppdrag av Bolagsverket. Den här gången är det myndighetens offentliga upphandling av ny nätverksmiljö med tillhörande service och tjänster som hamnade hos IT-Total. Kontraktet innebär att IT-Total ska byta ut den befintliga Ciscomiljön och leverera, installera och supportera en ny nätverksmiljö byggd på Aruba nätverksprodukter från Hewlett Packard Enterprise.

Sedan tidigare levererar IT-Total lagring och konsulttjänster till Bolagsverket. Det nya avtalet uppges vara i mångmiljonklassen och tecknas till november 2021 med möjlighet att förlängas ytterligare till november 2024.

Basefarm och Detectify säkrar webb tillsammans

Driftleverantören Basefarm och svenska säkerhetsbolaget Detectify gör nu gemensam sak kring webbsäkerhet. Tanken är att kunderna med bolagens gemensamma säkerhetslösning ska kunna säkerhetstesta, identifiera och åtgärda potentiella säkerhetshål enklare och snabbare.

– Vi erbjuder kontinuerliga säkerhetstester av webbsidor, så att företag kan utveckla ett proaktivt sätt att arbeta med it-säkerhet. Testerna kompletteras med en rapport som innehåller förklaringar om var sårbarheterna finns samt konkreta åtgärdsförslag. Med den nya tjänsten som blir tillgänglig hösten 2016 kommer våra kunder att kunna säkerhetstesta oftare och därmed hjälper vi dem att höja säkerheten i sina webbapplikationer, säger Basefarms vd Leif Engdahl.

CGI bygger hr för Trelleborg

Konsultjätten CGI har tecknat ett avtal med Trelleborgs kommun kring det egna hr-systemet Heroma. Systemet ska stödja personal- och löneadministrationsområdet för kommunens cirka 4 600 anställda. Avtalet är tecknat på åtta år, med möjlighet till förlängning i ytterligare åtta år och ordervärdet uppgår till cirka 13 miljoner kronor.

– Målet med den nyligen genomförda upphandlingen var att finna en digital helhetslösning för en modern och effektiv hr-funktion. Det nya systemet kommer att frigöra tid och resurser som ger oss möjlighet att fokusera på vår kärnverksamhet och de mer strategiska hr-frågorna, säger Magnus Dahlberg, personalchef på Trelleborgs kommun.

Ida Infront arkiverar i Helsingborg

Addnodes dotterbolag Ida Infront ska leverera e-arkiv till Helsingborgs stad. Det treåriga avtalet uppges vara värt 1,2 miljoner kronor och innefattar Ida Infronts produkt Iipax Archive med tillhörande tjänster.

– Digitaliseringen ökar rekordartat och vi står inför en utveckling av stor betydelse för vårt samhälle. Helsingborgs stad arbetar aktivt med den ökade digitaliseringens möjligheter och ser e-arkivet som ett bra sätt att möta utvecklingen. För oss är nyttan med e-arkivet att långsiktigt säkra stadens informationsförsörjning och säkerställa att stadens invånare även i framtiden har god tillgång till information, säger Alenka Cernec, projektledare på Helsingborgs stad.

Höganäs får ett Cygatebrus om halsen

Höganäs kommun ska köpa in ny nätverksutrustning. Teliaägda Cygate har i samverkan med kommunen utfört en undersökning för skola och delar av kommunens vårdboende, för att kartlägga var det trådlösa nätverket behöver byggas ut. Valet föll på Aruba Networks, som visade sig ha den mest stabila plattformen över tid.

– För oss på it-avdelningen är det självklart viktigt att behoven i verksamheten är tillgodosedda, men det är också viktigt att de som administrerar nätverket kan konfigurera och sköta inställningar på ett enkelt sätt. Med det nya nätverket kan vi hantera elever som elever och lärare som lärare, det vill säga tillgodose deras olika behov och förutsättningar, säger Mats Löfgren, it-chef på Höganäs kommun.

Consid bygger webb i Svedala

Konsultbolaget Consid har tagit hem en affär med Svedala kommun där man ska stå för löpande service, vidareutveckling och support av svedala.se, som utvecklas i Episerver. Avtalet löper över tre år med möjlighet till ett års förlängning.

– Vi ser med stor förväntan fram emot att påbörja ett samarbete med Svedala kommun. Sett till vår expertis inom Episerver och vår stora erfarenhet av liknande uppdrag är vi övertygade om att vi kommer leverera en lösning som kommer leva upp till Svedala kommuns förväntningar och mer därtill, säger Consids vd Peter Hellgren.

Vitecwebb för Teknikhuset

Vitec Software Group ska med hjälp av Teknikhuset ta fram en ny webbplats. Den nya webbplatsen kommer att byggas på Episerver CMS och ska fungera för hela Viteckoncernen, det vill säga såväl moderbolaget som de olika affärsområdena runt om i Norden. Den nya designen kommer att levereras av designbyrån Humbly.

– Vitec behöver en ny kundanpassad webbplats. Vi är en nordisk programvarukoncern som växer genom förvärv. Den nya webbplatsen ska kunna utvecklas i takt med oss och vara relevant för våra kunder runt om i Norden, säger Maria Skogelid, marknadschef på Vitec.