Idag släpper analysföretaget Radar en sin prognos för hur företagen kommer att realisera sina it-investeringar under andra halvåret 2016.

Och tillväxten ser ut att hålla takten från tidigare i år, vilket innebär att svenska verksamheters samlade it-budget beräknas växa med 2,5 procent under 2016. Det är dock mindre än den förväntade svenska BNP-tillväxten, så Radar betecknar trots uppgången it-budgetutvecklingen som relativt svag.

– Det vi ser är en spännande kombination av business as usual, hög realiseringstakt och en marknad i stark förändring, där man går från det gamla sättet att driva projekt till en vilja att hitta nya sätt, säger Hans Werner, vd på Radar, som varnar för att man lätt kan luras av de goda tiderna.

Läs också: Efter år av snack – nu börjar internet of things bli business för konsultbolagen

– Det finns egentligen inget som talar för en nedgång 2017, utan det ser relativt ljust ut. Men den andra sidan av myntet är att inte alla hänger med och att det finns ett gap mellan it-organisationerna och verksamheten, samt ett gap mellan it-organisationerna och it-leverantörerna.

De problem som framkommer i undersökningen finns på båda sidorna och kan lättast sammanfattas med att it-köparna inte hänger med och att it-leverantörerna i sin rädsla att tappa sina marginaler krampaktigt håller sig fast i en gammal affärsmodell.

– It-leverantörerna vill gärna ta betalt för allt de levererar, även de dåliga timmarna. Köparna vill dra nytta av den nya teknikens möjligheter, men det saknas ofta kompetens inom verksamhetspåverkande it-satsningar.

Som så många gånger tidigare är det alltså kompetensbrist som målas ut som den stora boven i dramat. Men det gäller inte bara på köparsidan. Hans Werner säger att det kommer att ske fortsatt priserosion inom olika konsultkategorier. För en del kategorier kommer priserna att rasa och för en del kommer de att stiga.

Vilka kategorier är det som är framtidens vinnare hos konsulterna?
– Det är framför allt de strategiska kompetensområdena, som projektledare, managementkonsult eller arkitekt. Det handlar mer om att vara processkunnande än teknikkunnande. Många konsultbolag önskar att de hade den typen av kompetens och pratar gärna högt om det på sin hemsida. Men det finns väldigt lite kött och blod bakom det pratet än så länge.

Läs också: Brist på mobilutvecklare i Sverige – då riktar de blickarna mot Vietnam

Och vilka konsultkategorier kommer att rasa i pris?
– Tittar man på ren förvaltningsverksamhet så kommer vi att se både minskad efterfrågan och priserosion. Det är mycket av sådant som idag flyttas ut som en tjänst i molnet. Det har vi sagt i några år, men det slår igenom nu och det börjar bli allt tydligare.

Så vad bör leverantörerna göra?
– Man måste bryta den tidsbaserade betalningsmodellen och sluta ta betalt för allt man levererar. Det gäller att bestämma sig för var man ska bli duktig och hitta en roll där man blir en pålitlig rådgivare. Kunderna vill köpa klokhet och inte timmar.

Och vad har du för råd till köparsidan?
– För dem handlar det om att bli en bra beställare. Det kommer att bli mer och mer trial and error. Man måste bygga en organisation som klarar av att hantera mer innovativa projekt, och då måste man hela tiden våga testa nytt samt våga lägga ner saker snabbt om de inte funkar.

Tittar man på den totala svenska it-marknaden, så spår Radar att omsättningen ökar med 3,3 procent, och landar på 154 miljarder kronor under 2016.