Det norska konsultbolaget Bouvet köper den svenska delen av amerikanska konsultbolaget Ciber, med 31 anställda i Stockholm. Ciber har haft det tufft i Sverige under de senaste åren. För tre år sedan valde bolaget att stänga ner sitt Sundsvallskontor, med följden att 35 personer tvingades sluta.

Globalt har Ciber 5 500 anställda, och det är tydligt att Norden inte längre är någon prioriterad marknad. Att det svenska bolaget nu säljs är en del i en renodling av företaget, där verksamheter i norra Europa knoppas av. Såväl det norska som nederländska bolaget har nyligen sålts till Manpower.

För Sveriges del blev det alltså norska Bouvet som klev in och köpte.

– Konsultmarknaden är på tillväxt i Sverige och marknaden är bättre än i Norge, med ett oljepris som sjunker. Vi har en stor efterfrågan på våra tjänster, speciellt på ramavtalen vi har med Kammarkollegiet. Detta ger oss möjligheten att dubblera antalet anställda i Stockholm, säger Bouvets svenska vd Jonna Nordén.

Efter förvärvet har det norska konsultbolaget drygt 100 anställda i Sverige. Av dessa sitter runt 60 i Stockholm, och övriga på de två kontoren i Örebro och Malmö. I Norge har bolaget runt 1 000 anställda.

Att man nu väljer att växa via förvärv i Sverige är ett avsteg från den tidigare strategin.

– Vår regionala modell med lokala bolag är viktig i vår strategi. Vi bygger utifrån marknadens behov med människor som kan marknaden. För att öka vår leveranskapacitet på den svenska marknaden valde vi att överta Cibers konsulter, säger Jonna Nordén och förklarar varför:

– Ciber passar väldigt bra ihop med oss och inte minst är det väldigt bra tajming. Den kompetens de besitter och kunderna de har passar väldigt bra hos oss. I Norge har vi dessutom ett antal före detta Ciberanställda sedan tidigare så vi känner bolaget och vet att det har haft ett väldigt gott renommé på marknaden.

Läs också: Visma säljer av redovisning – för att inte konkurrera med kunderna

Vad är det för kompetens ni framför allt köper in?
– Systemutvecklingskompetens är det vi rekryterar mest. Nu får vi in ett 20-tal duktiga utvecklare, både front-end och back-end, vilket blir ett bra tillskott.
Vi får även in konsulter med kompetens inom förvaltningsledning, arkitektur och interaktionsdesign. Det är de områdena vi främst letar efter.

Hur mycket Bouvet betalar för Ciber framgår inte, och Jonna Nordén vill inte heller avslöja några summor.

Med tanke på att bolaget krisat en del i Sverige och att ägarna vill sälja verksamheten kan man tänka sig att ni fick det extra billigt, eller?
– Jag kan inte uttala mig om det.

Jonna Nordén säger att arbetet med att integrera bolagen inleds direkt och att planen är att Cibers och Bouvets Stockholmsverksamheter ska flytta ihop i nya gemensamma lokaler under nästa år.