Vad är då ett personligt varumärke? Det är väldigt enkelt. Det är namnet på en person och de associationer omgivningen har till honom eller henne.

– Det är främst i ditt yrkesliv det är intressant att bygga upp ditt personliga varumärke och där det mest kommer till användning, förklarar Isabel Runebjörk som ger följande råd till dig som vill bygga upp ditt varumärke:

1. Ta reda på vad du står för
Ofta är bilden av vad vi står för ganska diffus. Många gånger tror vi att vi vet vad vi står för, men i verkligheten drivs vi av helt andra krafter.

För att ta reda på vad vi står för måste vi reflektera. Här har man alltid nytta av en coach, men det är egentligen inte så komplicerat. Vi måste analysera de val vi gör, hur vi bemöter folk, vilka arbetsuppgifter vi prioriterar och komma fram till varför. Frågan varför är alltid central.

När du har tagit reda på vad du står för måste du börja visa det. Du måste formulera dina kärnvärden och fundera kring vilka som är dina drivkrafter, vilka värden det är som alltid tar överhanden i ditt agerande.

När du kommit fram till vilka värden som är viktigast för dig, ska du försöka formulera det i ett motto. Det kan vara ”plikten framförallt”, ”ärlighet vara längst” eller något så simpelt som ”det måste vara enkelt” eller ”det måste vara roligt”.

Sedan ska du arbeta fram en mission, det vill säga, det du vill och kan göra för andra utan att få någonting tillbaka, där du bara inte kan hålla i dig.

För att ge ett exempel är min mission att hjälpa andra att uppfylla deras potential. Detta styr mig såväl i mitt yrkesliv, i mitt politiska ställningstagande som i mitt privatliv, berättar Isabel Runebjörk.

När du kommit fram till det måste du börja visa vad du står för.. 

2. Visa vad du står för

Du visar det du står för genom utseende, ord och handling. Utseendet har länge varit kontroversiellt att nämna, men det handlar inte om hur du ser ut utan främst vilka attribut du har. Det handlar om allt från bil, ringsignal på mobilen till typ av skor. Ifrågasätt vilka attribut du bär och hur du vill att andra ser på dig.

3. Nå dina mål
Steg ett och steg två i att bygga ditt personliga varumärke utgår från dig och struntar i om det är politiskt inkorrekt eller inte. I steg tre däremot är det dags att anpassa dina budskap och dina handlingar utefter den målgrupp du vill nå. Det kan handla om att byta jobb, starta eget eller få en högre lön.

Det handlar absolut inte om att förställa sig, det är jätte viktigt att via vem man är. Är man äkta i det man står för attraherar man också rätt samarbetspartner. Däremot måste man tänka på vilka delar av sin personlighet man prioriterar och väljer att lyfta fram.

Om du lyckas ta dig igenom dessa steg kommer du att bli betydligt tydligare i din kommunikation, vilket också gör det lättare för andra att förhålla sig till dig och det blir enklare att skapa ett förtroende. Om du är chef i ditt yrke stärker du ditt ledarskap och som anställd förbättras din samarbetsförmåga.

Det personliga varumärkesbyggandet en process som aldrig tar slut. Om du känner helt plötsligt inför ditt arbete att ”det här kan ju kvitta” och att det du gör inte känns viktigt – tänk om och våga säga upp sig. Livet går ju ut på att ha roligt och göra nytta för andra, konstaterar Isabel Runebjörk.

Fakta

För dig som vill göra ett självtest, besökt Isabel Runebjörks sajt www.dittvarumarke.se. Där finns pdf:er att hämta.