Enligt en ny rapport från telekomanalysföretaget Berg Insight kommer varannan ny bil och var tredje ny bärbar pc att ha inbyggd mobiluppkoppling år 2011.

Detta kommer att generera en global årlig försäljning av mer än 100 miljoner kommunikationsenheter för telematik och mobilt bredband. I år beräknar Berg Insight att försäljningen inom dessa kategorier kommer att uppgå till 23 miljoner enheter.

- Just nu ser vi två starka trender som driver efterfrågan på telematik och mobilt bredband, säger Tobias Ryberg, analytiker vid Berg Insight.

- Först och främst är det allt fler biltillverkare – mestadels i Nordamerika – som inkluderar en telematikenhet som standardutrustning i alla bilar. Dessutom ökar antalet bärbara pc med inbyggt hspa i takt med att mobiloperatörerna lanserar nya höghastighetsnät.

Han nämner även elmätare, hemlarm och kortbetalterminaler som starka tillväxtområden för så kallad maskin-till-maskinkommunikation.

Rapporten från Berg Insight pekar på flera samverkande faktorer bakom den ökande användningen av mobilkommunikation i andra enheter än mobiltelefoner.

Några av dessa är lågkostnadschip för gprs och 3g med inbyggd gps och fastprisabonnemang för mobilt Internet via hspa.

Även offentliga initiativ som exempelvis EUs planer på ett automatiskt nödsamtalssystem för bilar och Sveriges nya elmätningsregler driver utvecklingen framåt.