Alla 70-talister bör ha ett sparkapital på minst 650 000 kronor den dagen man går i pension. Det rådet ger försäkringsbolaget Folksam i en pensionsprognos.

Är du 70-talist och vill få en rimlig levnadsstandard som pensionär bör du lägga undan mellan 600 och 1 000 kronor i månaden. Den dagen en arbetare går i pension bör sparkapitalet vara 650 000 kronor för den som under tio år vill ha en pension som motsvarar 70 procent av slutlönen. Det fastslår försäkringsbolaget Folksam pensionsprognosen ”Halvlek för 70-talisterna”.

För den som är 70-talist och offentligt anställd är rådet att ha lagt undan 750 000 kronor medan en tjänsteman född på 70-talet bör planera för ett sparkapital på 850 000 kronor.

Folksam uppskattar att det månatliga sparande i pensionsförsäkring för en arbetare bör vara 630 kronor. För statsanställda är bör summan vara 800 kronor, för en kommunanställd 830 kronor och en privatanställd tjänsteman bör stoppa undan 950 kronor i månaden.

I folksams beräkningsmodell tas hänsyn till risken för händelser som kan påverka inkomsterna som exempelvis arbetslöshet, studieavbrott och föräldraledighet.

För den om orkar och vill jobba fram till 67 års ålder behöver bara spara hälften av ovan nämnda belopp.